BESTILLINGSFORMULAR TIL KUNDE
UK LTD MED NUF

(NB! For at kunne sende inn bestillingsformular skal alle felter med * utfylles. Såfremt der ikke vedheftes skannet kopi av pas og bevis på privatadresse skal disse fremsendes til Anglodan pr. e-mail eller post.)
KUNDE
NAVN: *
ADRESSE: *
YRKE: *
TLF: *
FAKS:
E-POST: *
EVT. MOMSNUMMER:
VENNLIGST AVMERK DENNE BOKS HVIS KUNDEN SKAL VÆRE ENESTE EIER OG STYREMEDLEM I SELSKAPET:
SELSKAPSINFORMASJON
1) BASISPAKKE
KR. 6.000 (inkl. gebyr til Brønnøysundregistrene)
VENNLIGST SKRIV FIRMANAVNET HER: *
LTD
VENNLIGST SKRIV TO ALTERNATIVE FIRMANAVN HER: *
(vil bare bli brukt hvis det første navnet ikke er tilgjengelig)
LTD
LTD
VENNLIGST GI EN KORT BESKRIVELSE AV SELSKAPETS AKTIVITETER: *
2) VENNLIGST OPPGI DETALJERT INFORMASJON OM SELSKAPETS EIER:
NAVN: *
ADRESSE: *
YRKE: *
FIRMAETS ORGANISASJONSNUMMER (hvis relevant):
TLF: *
ANDRE OPPLYSNINGER:
FIRMAET VIL BLI DANNET MED AKSJEKAPITAL PÅ £100 FORDELT PÅ 100 AKSJER AV £1 HVIS IKKE ANNET ER NØDVENDIG.

VENNLIGST ANVEND RUBRIKKEN ”ANDRE OPPLYSNINGER” FOR Å LISTE OPP YTTERLIGERE MEDEIERE OG DERES RESPEKTIVE ANDELE AV SELSKAPET.

EN KOPI AV BILDESIDEN TIL PASSET TIL HVER EIER MÅ BLI VEDLAGT ELLER TILSENDT VED HJELP AV E-MAIL ELLER POST SAMMEN MED BEVIS PÅ ADRESSE. BEKREFTEDE KOPIER AV DISSE DOKUMENTER MÅ FREMSENDES TIL ANGLODAN PR. POST INNEN 2 MÅNEDER FRA REGISTRERINGEN AV SELSKAPET.

HVIS AKSJEEIER ER ET SELSKAP, VENNLIGST OPPGI TELEFONNUMMERET TIL ET STYREMEDLEM I EIERSELSKAPET OG SEND EN KOPI AV PASSET OG BEVIS PÅ ADRESSEN FOR SAMME STYREMEDLEMMET.
3) VENNLIGST GI DETALJER OM SELSKAPETS DAGLIGE LEDER HER:
NAVN: *
ADRESSE: *
YRKE: *
TLF: *
ANDRE OPPLYSNINGER:
VENNLIGST ANVEND RUBRIKKEN ”ANDRE OPPLYSNINGER” FOR Å LISTE OPP FLERE STYREMEDLEMMER.

EN KOPI AV BILDESIDEN TIL PASSET TIL HVERT STYREMEDLEM MÅ BLI VEDHEFTET ELLER TILSENDT MED E-POST ELLER POST SAMMEN MED BEVIS PÅ STYREMEDLEMMETS ADRESSE.
4) VENNLIGST OPPGI DET NORSKE FIRMANAVNET, KONTORADRESSEN OG EVT. POSTADRESSE TIL NUF-SELSKAPET:
NAVN: *
KONTORADRESSE: *
POSTADRESSE:
Skannet kopi av pas
Skannet bevis på privatadresse